IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Avize

A V I Z

Situația economico-financiară a IMSP IFP "Chiril Draganiuc" la situația din 30 iunie 2017 (6 luni 2017)

 
 
A V I Z
 

Se anunță desfășurarea seminarului zonal cu genericul: “Analiza situației epidemiologice prin tuberculoză în Republica Moldova a.2016 și 5 luni 2017”.

Data: 13 iunie 2017 

Locul desfășurării: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, etajul 1, sala de Conferințe

Agenda seminarului zonal

 
 
A V I Z
 
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale
 
Data: 14 iunie 2017 Ora: 14.00
 
Local: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", et 1, sala de Conferințe
 
Specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie 
 
Tema tezei: "Particularităţile clinico–paraclinice ale tuberculozei pulmonare infiltrative cu evoluţie severă în tratamentul DOTS"
 
Pretendent: Caraiani Olga
 
Conducător științific:
Iavorschi Constantin        doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător
 
Consultant științific:
Ghinda Serghei                 doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător
 
Consiliul ştiinţific specializat: D 54.321.07-05
 
Componența Consiliului Științific Specializat:
Sain Dmitri                   președinte, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător
Tudor Elena                  secretar științific, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător
Matcovschi Sergiu        doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
Pisarenco Serghei        doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
Djugostran Valeriu       doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător
Moscovciuc Ana            doctor în științe medicale, conferențiar cercetător
Privalov Elena               doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
 
 
Referenți oficiali:
Haidarlî Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător
Bodrug Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar