IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

News

Ședință de totalizare a activității instituției pentru anul 2017

 La data de 22 februarile 2018 a avut loc ședința de totalizare a activității instituției pentru anul 2017 cu participare a Secretarului de Stat dna. Aliona Serbulenco președintele Sindicatului ”Sănătatea” din Republica Moldova dl. Aurel Popovici, reprezentanți al Unității de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății.

Totalizarea activității științifice și inovaționale

În cadrul Adunării Generale a Secției de Științe Medicale, care a avut loc 19 ianuarie 2018, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, organizațiile din sfera științei și inovării din cadrul Secției au raportat activitatea ştiinţifică şi inovaţională pentru anul 2017, care a fost apreciată pozitiv de către Comisiile de experţi și de membrii Adunării. Gheorghe Duca, președintele AȘM, academician, a adus felicitări cercetătorilor din cadrul Secției de Științe Medicale pentru rezultate foarte bune.

Seminar zonal ”Examinarea grupelor cu risc și vigilență sporită a TB în Republica Moldova, a. 2017”

La data de 26 ianuarie 2018, în incinta Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiiuc” a avut loc seminar zonal cu genericul ”Examinarea grupelor cu risc și vigilență sporită a TB în Republica Moldova, a. 2017”, în cadrul căruia s-a discutat cu privire la situatia epidemiologică a tuberculozei și examinarea grupelor cu risc și vigilență sporită a TB, a. 2017 în raioanele Fălești și Anenii Noi.

Aplicarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020.

Cu privire la aplicarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020

(Ordinul MSMPS nr. 783 din 11.10.2017).

 

Întrunire cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Angajații Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” într-o întrunire de sarbătoare în cadrul căreia au fost totalizate activitățile din anul 2017 și aduse felicitări de către Administrație și Comitetul sindical al instituției cu prilejul sărbătorilor de iarnă și sosirii Noului An 2018.

 LA MULȚI ANI!

Ședința de totalizare a activității științifice pentru anul 2017

Totalizarea activității științifice și inovaționale pentru anul 2017 a avut loc la ședința Consiliului Științific al Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” în data de 15 decembrie 2017 cu participarea reprezentanților Academiei de Științe a Moldovei, vicepreședintele AȘM Viorel Prisacari, dr. hab. în șt. med., prof. univ., membru corespondent, și Academicianul Gheorghe Țîbîrnă, dr. hab. în șt. med., prof. univ.

Masă rotundă privind Auditul sistemului de control al tuberculozei

În scopul realizării eficiente a obiectivelor Programului Național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020, a fost efectuat Auditul sistemului de control al tuberculozei. Rezultatele preliminare obținute în cadrul acestui exercițiu de audit și discuția pe marginea lor a avut loc la data de 14 decembrie în cadrul unei mase rotunde.

Acțiuni întru realizarea PNCT 2016-2010

La data de 12-13 decembrie 2017 în incinta Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, au avut loc ateliere de lucru în cadrul carora s-au discutat realizarea studiilor operationale „Supravegherea rezistenţei antituberculoase în Republica Moldova. Anul 2017" și ,,Evaluarea eficienței tratamentului pacienților cu tuberculoză, în condiții de ambulator în Republica Moldova", incadrate în Obiectivul specific (6) și Acţiunea 27 p.

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș, în vizită de lucru

 Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș, în vizită de lucru la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” și IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală. De ambele colective au fost menționate reușitele obținute și provocările cu care se confruntă. În cadrul ședinței au mai participat Secretarul de Stat, Rodica Scutelnic, și directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Dumitru Parfentiev.